הודעות המזכירות

מכתב להורי התלמידים מאת הנהגת הורים בית הספר קדם
מכתב להורי התלמידים מאת הנהגת הורים בית הספר קדם