מרפאת בארותיים/עולש

שרותים לתושבים • כניסות

המרפאה שייכת לקופת חולים כללית, וממוקמת ליד מכלול הגנים.

טלפון המרפאה: 09-8986366

פקס: 09-8948145

שעות קבלה:

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

יום ו

רופא

16:15-18:45

רופא

7:15-12:45

רופא

7:15-14:45

המרפאה סגורה

רופא

7:15-10:45

רופא

8:12-11:45

לסירוגין בתיאום עם האחות

לקיחת דמים

7:15-8:00

לקיחת דמים

7:15-8:45

טיפולי אחות

8:15-11:45

16:15-18:45

טיפולי אחות

8:15-11:45

לסירוגין עם ימי שישי

טיפולי אחות 9:00-11:45

טיפולי אחות 8:15-10:45

טיפולי אחות

8:15-11:45

לסירוגין עם ימי שני