שרותים לתושבים

 מרפאת בארותיים/עולש
מרפאת בארותיים/עולש

צרכניית בארותיים
צרכניית בארותיים

מזכירות המושב
מזכירות המושב

 שרותי הדואר
שרותי הדואר

ספריית המושב
ספריית המושב

מוקד 107 של המועצה האזורית
מוקד 107 של המועצה האזורית

תמונות אחרונות

צרכניית בארותיים
צרכניית בארותיים