תזכורת: פינוי גזם, יום ד׳ 22 במאי 2019

תזכורות לארועים • כניסות