סדנאות וחוגים + דרושים בעמק חפר

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות


 

בברכה,
מאיה חסיד | מנהלת שלוחת שפלת חפר

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-8973322  פקס: 098948929
דוא"ל:  mayah@hefer.org.ilצעדים קטנים באותיות ומספריםחוג אנגליתבראבודרושים למרכז הקהילתיruppinada