ספר לכבוד הראשונים שהקימו את המושב.

הודעות מועדת ארכיון המושב • כניסות

במסגרת פעילות הארכיון המושבי, אנו מעונינים להכין ספר לכבוד הראשונים, שהגיעו למושב בשנים הראשונות.
בימים מאלו נשלחו למשפחות המייסדים דפים עם הנחיות כהכנה לספר זה.
נשמח מאוד לקבל את החומרים חזרה,  במייל arcive055@gmail.com
ניתן לפנות לרונית זמיר טל. 0544-686-142 לעזרה בהכנת התדפיסים.

כמו כן, נשמח מאוד לקבל פריטים של פעם: חקלאיים, ביתיים, כלליים, בכדי לערוך תצוגה בארכיון.