הודעת רמט הפסקת מים 18.5.19.pdf

הודעות הועד המקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעת רמט הפסקת מים 18.5