סגירת כביש רח׳ ההדס בבורגתה

הודעות הועד המקומי • כניסות

שלום לכולם,

 

במסגרת ביצוע עבודות להסדרת שביל אופניים במושב בורגתא, תבוצענה עבודות קרצוף וריבוד של הכביש ברחוב הגפן,
המוביל מבורגתא למרכז קהילתי קדם ולבית ספר קדם.

 

העבודות תבוצענה בתאריכים:

1.       20.5.19 יום ב' בין השעות 08:00-17:00.

2.       21.5.19 יום ג' בין השעות 08:00-17:00.

 

הכביש יחסם למעבר בימים / שעות אלו באופן מוחלט.

 

לידיעתכם /היערכותכם בהתאם לצורך.