FW: השבוע במרכז הקהילתי+ דרושים -להפצה לתושבים

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

השבוע במרכז הקהילתי 23.12.15

דרושים למרכז הקהילתי דצמבר 2015בברכה,

 

טלי רפאל

רכזת שלוחת שפלת חפר

טלפון: 09-8981632 פקס: 09-8948929

דוא"ל: talir@hefer.org.il