פעילות הבית החם בעלש חדש ספטמבר

הודעות מוועדת ותיקי המושב • כניסות

קבצים מצורפים:

פעילות בית חם 9.17

מצורף תבלה לבית החם מתחילת החדש
להתייחס רק לפגישות המתוכננות מוזמנים להצטרף ולהנות