חוברת פעילות המרכז הקהילתי - ינואר 2016

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

ינואר 2016בברכה,

 

דפנה יבנאי פרטוש

אחראית משרד

המרכז הקהילתי האזורי

טלפון: 09-8981628 פקס: 09-8948929

דוא"ל: dafna@hefer.org.il