עדכון עבודות היום יקרצפו את רחוב הנחלים וככל הנראה הכניסות ל ...

הודעות סמס • כניסות

עדכון עבודות היום יקרצפו את רחוב הנחלים וככל הנראה הכניסות לאפיק סעו לאט ובזהירות הרחוב לא ייסגר