נציגת המושב במליאה

אודות • 11/6/2014 כניסות

מליאת המועצה האזורית מורכבת מנציגים נבחרים של הישובים השייכים אליה ומהנהלת המועצה.

לכל ישוב לפחות נציג אחד. נציג היישוב נבחר ע"י כלל התושבים בעלי זכות הבחירה.

במליאה מתקבלות החלטות לגבי מדיניות (תקציבים, חוקי עזר וכדו). החלטות אלו מתקבלות באמצעות הצבעה.

נציגת המושב במליאה הינה עו״ד הדס מדליה.