FW: הרצאה במעברות להפצה לתושבים בישובים

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום הרצאה מיכל שיר אל בקיבוץ מעברות 13.12.15


 

לתושבי העמק שלום רב,

 

בהמשך לפעילות הענפה של המועצה הדתית.

מצ"ב פרסום של הרצאה בקיבוץ מעברות

 

של המרצה :

 

דר' מיכל שיר-אל חוקרת ספרות חז"ל ויצירת עגנון.

 

נושא ההרצאה:

 

"בין חכמים ונשותיהם"

 

ההרצאה תתקיים ביום ראשון נר שמיני של חנוכה א' תיבת 13/12/15 בשעה  19:30 בקיבוץ מעברות.

 

תושבי העמק והציבור הרחב מוזמן לערב זה.

 

 

בברכה,

 

יאיר בטיטו

יו"ר מועצה דתית

עמק חפר

נייד 0506388851

פקס 097880059

מייל yair_by@015.net.il