קרובים קרובים- פרסום נוסף...הזדמנות אחרונה להרשם

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות
בברכה, 
מאיה חסיד | מנהלת שלוחת שפלת חפר

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-8801120  פקס: 09-7437130
דוא"ל: mayah@hefer.org.il


קרובים קרובים פרסום  נוסף2