הודעה על טיאוט (טאטוא) רחובות

הודעות הועד המקומי • 19/7/2020 כניסות

מחר, יום שני 20.7.20, יתבצע טיאוט רחובות במושב בארותיים. אנא השאירו ככל הניתן את הכבישים פנויים בצמוד למדרכות, כדי שלא להפריע לרכב הטיאוט להיצמד למדרכות ולאסוף שאריות עלים וליכלוך מצטבר.

בתודה

הדי