תמונה

הודעות הועד המקומי • 23/5/2020 כניסות---------- Forwarded message ---------
מאת: vaad mekomi <mekomivbeerotaim@gmail.com>
‪Date: שבת, 23 במאי 2020 ב-13:32‬
‪Subject: תמונה‬
To: vaad mekomi <mekomivbeerotaim@gmail.com>


20200522 163152