מתנדבת בשירות לקשיש בביטוח לאומי

שרותים לתושבים • כניסות

מלכה קליין - 052-5377199