בדיקת מי השתייה בבארותיים

הודעות מזכירות האגודה • 27/7/2020 כניסות

לתושבים שלום

לידיעתכם ועד האגודה יזם וביצע  בדיקות מעבדה לפרמטרים כימיים ומתכות לאורך רשת  המים של הישוב
הבדיקה נעשה ע"י המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב לפי הנחיות לבדיקה  של משרד הבריאות
הדגימה נלקחה ב-3 נקודות שונות ביישוב 
בכל הפרמטרים נדגמו ערכים נמוכים משמעותית מתחת לריכוז המירבי המותר --

בברכה,
אוזן דליה
מזכירות אגו"ש בארותיים

טל'   : 09-8988032
פקס  : 077-3296734