שינוי בפינוי הפחים

הודעות הועד המקומי • 29/7/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תכנית פינוי פחי אשפה חג הקורבן 28.07