האגודה החקלאית

אודות • כניסות

האגודה השיתופית היא המבנה המשפטי אשר היה מקובל בקבוצים ומושבים.

מטרתה: התאגדות "לטובת טיפוח החיסכון , העזרה ההדדית ועזרת גומלין בין אנשים, כדי להביא לשיפור בתנאי חייהם, עסקיהם ושיטות הייצור שלהם״. שטחי הציבור ומבני הציבור בישוב הם נכסי האגודה.

בעבר הנהלת האגודה החקלאית גם ניהלה את הישוב על כל היבטיו גם המוניציפאליים.

מתחילת שנות ה-2000 מנהל את הישוב הועד המקומי והמועצה המקומית, והאגודה הינה אגודה פרטית אשר אינה מייצגת את המושב.