חג שבועות שמח

הודעות מועדת ארכיון המושב • כניסות

חג שבועות שמח

שבועות בבארותיים בשנות החמישים

שבועות בבארותיים-שנות ה 50