חוברת פעילות המרכז הקהילתי- ספטמבר אוקטובר 2018

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

ספטמבר-אוקטובר 2018


בברכה, 
דפנה יבנאי פרטוש | צוות משרד

המרכז הקהילתי האזורי
טלפון: 09-8973320  פקס: 09-8948929
דוא"ל: dafna@hefer.org.il