באפיק יעבדו קודם על הכניסה המזרחית (שתיסגר) ולאחר מכן על המע ...

הודעות סמס • כניסות

באפיק יעבדו קודם על הכניסה המזרחית (שתיסגר) ולאחר מכן על המערבית לסירוגין (לא יחד)