מושב בארותיים יוצא במבצע גיוס תרומות

הודעות הועד המקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

file 74931

מושב בארותיים יוצא במבצע גיוס תרומות למען עמידה בצרכי הביטחון של הישוב.
מוזמנים לתרום ולשתף.
התרומה מוכרת לצרכי מס בישראל ובחו"ל וניתן לתרום גם במט"ח.
https://my.israelgives.org/he/fundme/beerotaim