דואר ישובים - הודעות לתושבים - 3.5.2020

הודעות מהמועצה האזורית • 4/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות לנוסעים בהסעות תלמידים

שימוש נכון במסכות - דף הסבר

קול קורא יצירה בימי הקורונה