תזכורת: פינוי גזם, יום ד׳ 16 באוקטובר 2019

תזכורות לארועים • כניסות