FW: השבוע במרכז הקהילתי-להפצה לתושבים

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

השבוע במרכז הקהילתי 20.1.16בברכה,

 

טלי רפאל

רכזת שלוחת שפלת חפר

טלפון: 09-8981632 פקס: 09-8948929

דוא"ל: talir@hefer.org.il

 

 

 

 

 

 

 


שקופית1שקופית2שקופית3שקופית4שקופית5שקופית6שקופית7שקופית8שקופית9