דואר ישובים - הודעות לתושבים 30.4.2020

הודעות מהמועצה האזורית • 1/5/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תוכנית פינוי קיץ 2020

מכתב להורים מראשת המועצה בנושא החזרה ללימודים - כיתות א - ג