ועדת נוער

אודות • כניסות

ועדת הנוער במושב מטפלת בנושאים השונים הקשורים לבני הנוער במושב.