הועד המקומי

אודות • 18/4/2014 כניסות

ועד מקומי הוא חלק מן המערכת השלטונית במרחב הכפרי המנוהלת באמצעות מועצות אזוריות.

הועד המקומי של מושב בארותיים מונה 7 חברים רשמיים ועוד מספר חברים אשר משתתפים באופן פעיל בניהול המושב.

הועד מקבל את סמכויותיו ואת חובותיו מהמועצה האזורית עמק חפר.

הועד מתכנס אחת לחודש לדון בענייני המושב. החלטות הועד ופרוטוקולי הישיבה מפורסמים באתר זה.

תחת חסות הועד פועלות מספר ועדות אשר מטפלות בנושאים שונים, פרוט עליהן תוכלו למצוא באתר זה.

ניתן ליצור קשר עם הועד בדוא״ל vaad2beerotaim@gmail.com.