תזכורת: פינוי גזם, יום ד׳ 4 בספטמבר 2019

תזכורות לארועים • כניסות