דואר ישובים - הודעות לתושבים - 18.3.2020

הודעות הועד המקומי • 19/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכוני המועצה בענייני קורונה - 18.3

חוזר משרד הבריאות - שאלות ותשובות בתחומי בריאות הסביבה 17.3


 הודעות המועצה