ייחסנו לאן? יוצרים חוזה מחודש בין היישובים למועצה. זה קורה עכשיו. בואו להשפיע. - טיקצ'אק

הודעות הועד המקומי • כניסות

https://event.hefer.org.il/public?ref=nwc