מכרז השכרת שטחים במרפאת קדם החדשה

הודעות הועד המקומי • 10/2/2020 כניסות

כל הפרטים בקישור