מצ"ב מכתבו של עמית יפרח בשיתוף מרכז המועצות והקיבוצים לגבי השגותינו לקראת מועצת רמ"י

הודעות מזכירות האגודה • 10/2/2020 כניסות


בברכה,
אוזן דליה
מזכירות אגו"ש בארותיים

טל'   : 09-8988032
פקס  : 077-3296734