מסיבת חנוכה שלוחתית

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסותחנוכה