עדכון מהמועצה - עקב תקלה בקו פינוי אורגני (הפח החום) , הפינו ...

הודעות סמס • כניסות

עדכון מהמועצה - עקב תקלה בקו פינוי אורגני (הפח החום) , הפינוי נדחה למחר