ועדת ותיקי המושב

אודות • 16/6/2014 כניסות

הועדה מרכזת את הנושאים השונים הקשורים לותיקי המושב.

יו״ר הועדה: סימי בליטי