תמונות מחזור של כתה א' וכתה ב' בביה"ס בבארותיים

הודעות מועדת ארכיון המושב • כניסות

תמונות של ילדי כתה א' וב'
אנו מבקשות מהותיקים, "תמונות מחזור" שנהגו לצלם בסוף שנת הלימודים בכתה א' ובכתה ב' בה צילמו את כל ילדי הכתה עם המורה שלום אגוזי.
נשמח אם ימצאו צילומים נוספים בתוך הכתה (כיום בניין הארכיון) ומחוצה לה.
כמו כן תמונות מהשנים הראשונות של המושב: אוהלים, בתים, רחובות, שדות, רפת, לול, מכוניות .... וכו' וכו' .
ספר לכבוד הראשונים
חוזרות ומזכירות לשלוח אלינו את דפי ההנצחה של המייסדים, בכדי שנוכל לקדם את הספר לכבודם.
בדף פרטי הזהות, נא לרשום למטה את שמות הילדים, הנכדים והנינים של המייסדים כולל שם משפחה.
מייל הארכיון   archive055@gmail.com 
תקשורת קלה וזמינה
אנא שלחו לנו את כתובת המייל שלכם, הטלפון והנייד לשם תקשורת קלה וזמינה.

שבוע נעים
צוות הארכיון.