תזכורת: פינוי גרוטאות, יום ד׳ 18 בספטמבר 2019

תזכורות לארועים • כניסות