FW: טיול דצמבר - לטייל עם אוריאל + נופשון ים המלח - פברואר

הודעות מוועדת ותיקי המושב • כניסות

קבצים מצורפים:

טיול דצמבר - אוריאל - יאנוש קורצק

 

 

שלום רב,

מצ"ב לעיונכם טיול חודש דצמבר עם אוריאל פיינרמן!

רישום דרך רכזי הישובים בתשלום בלבד!!

 

 

סימי בליטי