חג שמח ושנה טובה

הודעות מועדת ארכיון המושב • כניסות


"שנה טובה וחג שמח לכל תושבי בארותיים .

זו ההזדמות להזכיר את "ספר הראשונים" שעל עבודתו הצוות שוקד בימים אלו.  
חומר כתוב ניתן לשלוח ל: archive055@gmail.com

בנוסף, נשמח להעשיר את חלל הארכיון בפריטים תקופתיים.

תודה וחגי תשרי שמחים."