החלפת מספר שערי המושב

הודעות הועד המקומי • כניסות

לתושבים שלום,
היום הוחלפו מספרי הטלפון לפתיחת השערים להלן המספרים החדשים

שער כניסה ראשי 
מספר לפתיחה 0509883221

שער קדם 
מספר לפתיחה 0507754607

שער המוביל 0507754608

אנו מבקשים שבמידה ואתם נתקלים בבעיה בפתיחת השער אתם מוזמנים לפנות למזכירות 
בטלפון 09-8988028 בין הש
עות 08:00-12:45
אנו מבקשים את הבנתכם וסבלנותכם ,
פתיחת השער הינה רק למנויים בלבד .

בברכה,
וועד מקומי בארותיים