קבוצה בפייסבוק להודעות

הודעות הועד המקומי • כניסות

תושבים יקרים,
כמהלך נסיוני, אנו מנסים קבוצת פייסבוק כערוץ להעברת מידע לתושבים. 
אנא הצטרפו