הרצאות וסדנאות הורים - חודשים ינואר - פברואר 2017

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

הורים מחוברים בעמק חפר - הרצאות וסדנאות חודשים ינואר - פברואר


שלום רב

מצורף פלייר להפצה למשפחות בנושא סדנאות והרצאות להורים .

 


בברכה,

 

זיוה דיאמנט

עו"ס מרחבי ועו"ס חוק נוער

אגף הרווחה והשירותים החברתיים

טלפון: 09-8981521 פקס: 09-8947697

דוא"ל: zivad@hefer.org.il

 

 

 

 

 

 

From: