ועדת בטחון

אודות • כניסות

ועדת הבטחון של מושב בארותיים מרכזת את נושאי הבטחון של המושב בשיתוף עם המועצה האזורית, מפקד החבל במג״ב ורב״ש המושב ערן מגן.