FW: שבוע הספר

הודעות מהמרכז הקהילתי האזורי • כניסות

קבצים מצורפים:

קול קורא לערב השקה לסופרי עמק חפר2016

פרסום ראשון בחוברת המרכז הקהילתי תחרות הסיפור הקצר 2016


Subject: שבוע הספר

 

שלום לכולם,

 

שבוע הספר מתקרב וחשוב לנו שמידע זה יגיע לכל הנוגעים בעניין:

אם ידוע לכם על אנשים בשלוחה/ישוב שלכם שהוציאו ספר חדש במהלך השנה (ספר מכל סוג שהוא: ילדים, פרוזה, שירה וכו'), נשמח לקבל את פרטיו בכדי לאפשר לו להציג את הספר שלו בערב השקה, שיתקיים בבית יצחק במסגרת שבוע הספר בתאריך  23.6.16.

 

כמו כן, במסגרת החוגים שלכן ו/או ההיכרות שלכן עם החוגים הפרטיים הקיימים בישובים ובשלוחות – חשוב לנו להגיע לכל חוג כזה, בכדי לעודד את האנשים המשתתפים, בו לכתוב סיפור קצר ולהגישו לתחרות הסיפור הקצר, שגם היא תתקיים במסגרת שבוע הספר בבית יצחק בתאריך 16.6.16.

 

מבקשת את עזרתכם הן באיתור האנשים והן באיתור החוגי "כתיבה יוצרת" למניהן!

 

הרבה תודה