FW: טיול חודש ינואר + פלאייר הרשמה לטיול לפורטוגל

הודעות מוועדת ותיקי המושב • כניסות

קבצים מצורפים:

פלאייר מוזיאון בבל ינואר 2015פלאייר מוזיאון בבל ינואר 2015