לתושבים שלום בתאריכים 20-21/5 בין השעות 08:00-17:00 לא תהיה אפשרות לעבור מביה״ס קדם דרך בורגתה וזאת לאור סגירת רחוב הגפן בבורגתה לצורך ביצוע עבודות פיתוח כבישים , נא רשמו לפניכם תאריכים אלו .

הודעות סמס • כניסות

לתושבים שלום בתאריכים 20-21/5 בין השעות 08:00-17:00 לא תהיה אפשרות לעבור מביה״ס קדם דרך בורגתה וזאת לאור סגירת רחוב הגפן בבורגתה לצורך ביצוע עבודות פיתוח כבישים , נא רשמו לפניכם תאריכים אלו .